درس نوزدهم – کار با Nat & Pat در سیسکو

همان‌طور که می‌دانید ip هایی که درون شبکه خود استفاده می‌کنیم، invalid می‌باشند و برای ارتباط با دنیای اینترنت باید تبدیل به یک ip valid شوند، ip valid توسط سازمان IANNA رجیستر و تعریف می‌شود و در دنیای اینترنت اعتبار دارد.

NAT(Network Address Translation) روشی برای ترجمه­ی ip Invalid یا درون شبکه به ip valid یا اینترنت است. Nat شبکه را به دو صورت در نظر می‌گیرد.

  • Inside Network : به شبکه‌هایی گفته می‌شود که از ip invalid استفاده می‌کنند، مانند شبکه­ی داخلی یک اتاق. Inside Interface هم وجود دارد که به اینترفیسی گفته می‌شود که در شبکه­ی Inside Network قرار داشته باشد.
  • Outside Network : منظور آدرس‌های valid است که می‌توان به اینترنت اشاره کرد. Outside interface هم وجود دارد که اینترفیسی است که پورت آن داخل شبکه­یOutside قرار داشته باشد.

انواع Nat:

  • Static Nat
  • Dynamic Nat
  • Dynamic Nat With Overload

Static Nat:

این روش به صورت دستی انجام می‌شود، یعنی به صورت دستی به روتر می‌گوییم که ip invalid داخل شبکه را به ip Valid تبدیل کن.

Dynamic Nat:

در این حالت، لیستی از ip invalid آماده و لیست دیگر از ip Valid آماده می‌شود و روتر به صورت خودکار این دو لیست را در موقع ترجمه در کنار هم قرار می‌دهد و تبدیل می‌کند.

Dynamic Nat With Overload(PAT):

این روش یکی از بهترین روش‌ها در حال حاضر است، به دلیل اینکه شما احتیاج به یک ip valid دارید و تمام ip invalid داخل شبکه­ی شما از طریق یک ip valid ترجمه می‌شود، اما با استفاده از پورت، یعنی این­که وقتیip invalid می‌خواهد به اینترنت راه پیدا کند از طریق همان ip valid و به همراه یک پورت به اینترنت راه پیدا می‌کند. در ادامه به صورت کامل با این موضوعات کار می‌کنیم.

مثالی از Static Nat

در این مثال Pc1 می‌خواهد به اینترنت متصل شود و به خاطر invalid بودن ip آن باید ترجمه آدرس به ip valid انجام شود. وارد روتر شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.1.2

این دستور می‌گوید که Ip Nat را روی شبکه داخلی و روی مبدأ فعال کن و به صورت دستی (Static) ip  به شماره ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲ را به ip valid  ، ۱۷۲.۱۶.۱.۲تبدیل کن.

بعد وارد اینترفیس Fa0/0 که به سمت شبکه داخلی است می‌شویم و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config-if)#ip nat inside

با این دستور Nat روی این اینترفیس فعال می‌شود، در اینترفیس دیگرFa0/1 که به سمت شبکه Outside  است دستور زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config-if)#ip nat Outside

بعد از اتمام کار ip مربوط به pc1 برای رفتن به شبکه‌ اینترنت تبدیل می‌شود، می‌توانید با دستور زیر Nat فعال‌شده روی این روتر را مشاهده کنید:

Router#show ip nat  translations

Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global

—  ۱۷۲.۱۶.۱.۲        ۱۹۲.۱۶۸.۱.۲        —                —

با دستور زیر اطلاعات کامل از Nat روی روتر به دست خواهید آورد:

Router# show ip nat statistics
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 0  Misses: 14
Expired translations: 0
Dynamic mappings:

مثالی از dynamic Nat:

به‌دقت به این مثال توجه کنید تا به خوبی به مطالب آن واقف شوید.

برای استفاده از Dynamic Nat، اول از همه دو چیز تعریف می‌کنیم، یکی ip pool که مجموعهip  های Valid که در این مثال ۵ تا است را در خود نگه می‌دارد و بعد باید یک access List برای ip های invalid داخل شبکه خود تعریف کنیم و در آخر این دو را باهم ترکیب کنیم.

وارد روتر شوید و دستور زیر را وارد کنید:

این دستور را به این صورت بخوانید: ip nat pool ایجاد کن با نام  OIPکه می‌توانید هر نام دیگری هم قرار دهید و بعد از آن بایدip  های Vlaid را وارد کنید که در قسمت اول، شروع ip و در قسمت بعدی، پایان ip را مشخص کنید، مانند دستور بالا و در قسمت آخر هم Netmask آن را وارد کنید که همانWild Card mask  است. تا این قسمت،ip nat pool  را تعریف کردیم و برای ادامه باید access-list را برای شبکه­ی داخلی تعریف کنیم:

Router(config)#access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Ip های داخلی شبکه را در یک access-list قرار می‌دهیم و اجازه­ی دسترسی به شبکه را به آن‌ها داده‌ایم.

حالا نوبت این است که این دو را به هم ارتباط دهیم:

Router(config)#ip nat inside source list 10 pool oip

با این دستور accss-list 10 با pool oip ارتباط برقرار می­کند و در زمان خروج ip های تعریف‌شده در access-list به ip تعریف‌شده در pool oip تبدیل می‌شوند.

بعد از این کار وارد اینترفیس می‌شویم و دستورات زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int f0/1
Router(config-if)#ip nat outside

مثالی از PAT(Port Address Translation):

در این قسمت نیاز به یک IP Valid است و از طریق پورت، IP ها را از هم جدا می‌کند. به شکل زیر توجه کنید:

در این شکل، دو شبکه­ی داخلی داریم که باید برای هرکدام یک access-list بنویسیم.

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

با دستور بالا، access-list شماره­ی یک ایجاد شده است که ip های invalid شبکه‌های داخلی را در خود قرار داده است.

وارد روتر می‌شویم و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

ip nat inside source list 1 interface Serial0 overload

با تعریف دستور بالا، access-list با شماره­ی ۱ که ایجاد کرده‌ایم، انتخاب و روی اینترفیس Serial0 که به طرف شبکه­ی خارجی است، فعال می‌کنیم و در آخر دستور از overload استفاده می‌کنیم که در زمان خروج، ip را به همراه یک پورت به بیرون ارسال می‌کند.

بعد از آن وارد اینترفیس­های روتر می‌شویم و nat را فعال می‌کنیم:

ip nat inside

نحوه­ی پاک کردن آدرس‌های موجود در جدولNat :

Router#clear ip nat translation *

با این دستور، کل آدرس‌های موجود در جدول Nat حذف خواهد شد.

Router#clear ip nat translations inside a.b.c.d outside e.f.g.h

با این دستور یکی از رکوردهای ایجادشده از جدول Nat حذف خواهد شد.

کتاب‌های جدید

کتاب آموزشی CCNP ENARSI 300-410
زبان فارسی
۱۲۲۲ صفحه
نسخه PDF

کتاب آموزشی CCNA 200-301
زبان فارسی
۷۱۵ صفحه
نسخه PDF

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top