Slide 1
CCNA 200 -301
با یاری پروردگار نون و قلم بر آن شدیم تا تجربه‌ی سال‌ها فعالیت خویش را در دنیای بی‌حد و مرز شبکه و سیسکو تقدیم مردمانی از جنس دانش کنیم.
هر روزنه‌ای از پیکره‌ی این دنیای وسیع دریچه‌ای است به بی‌کرانگی گستردگی‌های بی‌مانند.
این کتاب دربردارنده‌ی
۱۴ فصل است که در پایان هر فصل، سؤالات هر فصل را شامل می‌شود
تا ضمن یادگیری دستاوردهای شبکه با زبانی ساده و روان که جای‌جای همراه با تصویر است، دانش پژوه بتواند به صورت خود‌آموز یافته‌ها را در محک آزمون و خطا قرار دهد و آموخته‌ها ملکه‌ی ذهن گردد.
در این کتاب که نسخه‌ی جدید دوره‌ی CCNA شرکت سیسکو است و با شماره‌ی آزمون ۳۰۱-۲۰۰ معرفی شده است،  فصل‌های زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
 • فصل اول – مباحث بنیادی شبکه
 • فصل دوم – پیاده‌سازی شبکه‌های Ethernet
 • فصل سوم – بررسی سوئیچینگ شبکه
 • فصل چهارم – بررسی IPV4
 • فصل پنجم – مسیریابی (IP Routin)
 • فصل ششم – پروتکل OSPF
 • فصل هفتم – نصب و راه‌اندازی GNS3
 • فصل هشتم – بررسی پروتکل IPV6
 • فصل نهمشبکه‌های بی‌سیم
 • فصل دهم – IP Access Control Lists
 • فصل یازدهم – امنیت شبکه
 • فصل دوازدهم – IP Services
 • فصل سیزدهم – معماری شبکه
 • فصل چهاردهم – Network Automation
 

فهرست کتاب

مقدمه
مدارک سیسکو
دستهی اول (دستیار یا کارشناس شبکه)
دستهی دوم (کارشناس ارشد شبکه)
دستهی سوم (متخصص شبکه یا دکترای شبکه)
فصل اول
مباحث بنیادی شبکه
۱-۱ بررسی ساختار شبکه‌
۲-۱ اصول کار با شبکه‌های اترنت
۳-۱ بررسی شبکه‌های WAN و IP Routing
۴-۱ سوالات فصل اول
فصل دوم
پیاده‌سازی شبکه‌های Ethernet
۱-۲ بررسی دستگاه‌های شبکه
۲-۲  بررسی سیستم‌عامل IOS شرکت سیسکو
۳-۲ کار با نرم‌افزار Packet Tracer
۴-۲ پیکربندی اولیه IOS
۵-۲ نحوهی کار با Interface
۶-۲ روش‌های دسترسی و رمزگذاری
۷-۲ ذخیره اطلاعات دستگاه‌های سیسکو
۸-۲ سوالات فصل دوم
فصل سوم
بررسی سوئیچینگ شبکه
۳-۱ کار با سوئیچ لایهی دوم
۲-۳ روش‌های انتقال فریم (LAN Switch Types)
۳-۳ بررسی Loop در سوئیچ
۴-۳ انواع مد در سوئیچ
۵-۳ کار با  VLAN در سوئیچ
۳-۶  بررسی Voice VLAN در سوئیچ‌های سیسکو
۷-۳ کار با EtherChannel در لایه‌ی دوم
۳-۸ پروتکل‌های EtherChannel
۳-۸-۱  LACP (Link Aggregation Control Protocol)
۲-۸-۳ دستور CDP (Cisco discovery Protocol)
۹-۳ سوالات فصل سوم
فصل چهارم
بررسی IPV4
۱-۴ الگوهای غیراستاندارد
۲-۴ اختصاص دادن رنج  IPبه شبکه سازمان
۳-۴ بررسی CIDR
۵-۴ سوالات فصل چهارم
فصل پنجم
مسیریابی (IP Routin)
۱-۵ روش‌های متصل شدن به روتر
۲-۵ بررسی Routing Table در روتر
۳-۵ بررسی روش Static Route
۴-۵ بررسی Dynamic Routing
۵-۵ سوالات فصل پنجم
فصل ششم
پروتکل OSPF
۱-۶ انتخاب بهترین مسیر در OSPF
۲-۶ بررسی Link State Advertisements
۳-۶ راه‌اندازی پروتکل OSPF
۴-۶ روترهایDR  و BDR
۵-۶ کار با Virtual Link در OSPF
۶-۶ بررسی Passive Interfaces در OSPF
۷-۶ بررسی دستور Redistribute
۸-۶ سوالات فصل ششم
فصل هفتم
نصب و راه اندازی GNS3
۱-۷ اضافه کردن IOS مربوط به روتر در GNS3
۲-۷ اضافه کردن لایسنس IOU به نرم‌افزار
فصل هشتم
بررسی پروتکل IPV6
۱-۸ روش آدرس‌دهی در IPV6
۲-۸ انواع آدرس‌های ipv6
۳-۸ مسیریابی در IPV6
۴-۸ فعال کردن IPV6 روی پروتکل V3 OSPF
۵-۸ سوالات فصل هشتم
فصل نهم
شبکه‌های بی‌سیم
۱-۹ بررسی Basic Service Set (BSS)
۲-۹ بررسی اجمالی RF
۳-۹ بررسی معماری Access Point
۴-۹ معماری AP مبتنی بر Cloud
۵-۹ معماری Split-MAC
۶-۹ بررسی کارکرد Wireless LAN Controller
۷-۹ امنیت در شبکه‌های بی‌سیم
۸-۹ احراز هویت (Authentication)
۹-۹ روش‌های تایید اعتبار کاربران در شبکه‌ی بی‌سیم
۱۰-۹ حریم خصوصی و روشهای یکپارچگی بی‌سیم
۱۱-۹ بررسی WPA, WPA2, and WPA3
۱۲-۹ اتصال به Acces Point سیسکو
۱۳-۹ راه‌اندازی اولیه‌ی کنترلر LAN بی‌سیم WLC
۱۴-۹ سوالات فصل نهم
فصل دهم
IP Access Control Lists
۱-۱۰ Access List استاندارد
۲-۱۰ استفاده از Access-List در پورت مجازی VTY
۳-۱۰ Access List پیشرفته
۴-۱۰ سوالات فصل دهم
فصل یازدهم
امنیت شبکه
۱-۱۱ فرآیند مدیریت ریسک (Risk Management Process)
۲-۱۱ شناخت تهدیدات شبکه فعلی
۳-۱۱ کنترل و نظارت بر دسترسی کاربران
۴-۱۱ کار با Port Security
۵-۱۱ ایجاد امنیت در سرویس DHCP
۶-۱۱ فعال‌سازی تأیید اعتبار در به روزرسانی مسیریابی در OSPF
۷-۱۱ سوالات فصل یازدهم
فصل دوازدهم
IP Services
۱-۱۲ پروتکل‌های مدیریت دستگاه‌‌ها
۲-۱۲ Network Address Translation
۳-۱۲ Quality of Service (QoS)
۴-۱۲ Miscellaneous IP Services
۵-۱۲ سوالات فصل دوازدهم
فصل سیزدهم
معماری شبکه
۱-۱۳ قسمت اول – معماری LAN
۲-۱۳ معماری WAN
۳-۱۳ معماری Cloud
۴-۱۳سوالات فصل سیزدهم
فصل چهاردهم
Network Automation
۱-۱۴ SDN و شبکه مبتنی بر کنترلر
۲-۱۴ APIهای مبتنی بر REST
۳-۱۴ بررسی Ansible، Puppet و Chef
۵-۱۴ سوالات فصل چهاردهم
دستورات دوره‌ی CCNA
نمودار تبدیل Binary/Hex/Decimal
پاسخنامه سوالات فصل‌ها
واژه نامه
اعداد
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K–L
M
N
O
P
Q–R
S
T
U
V
W
X–Y–Z
منابع
 

برای دریافت کتاب چاپی می‌توانید درخواست خود را به تلگرام، واتس‌آپ و ایتا بفرستید

Scroll to Top