درس بیست و ششم – بررسی دستور Redistribute

پروتکل‌های مختلف را باهم کار کردیم و نحوه­ی راه‌اندازی آن را باهم یاد گرفتیم. زمانی پیش می‌آید که شما در شبکه­ی خود از دو پروتکل مختلف، مانند Rip و  Eigrpاستفاده می‌کنید که این دو پروتکل اگر تنظیماتی روی آن‌ها انجام نشود، نمی‌توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند، به این علت از دستور Redistribute برای ترجمه­ی دو پروتکل و انتقال اطلاعات به همدیگر استفاده شده است.

با یک مثال نحوه­ی کارکرد این پروتکل را باهم بررسی می‌کنیم.

مثال ۱: ارتباط RIP با EIGRP:

در این مثال، در یک طرف از پروتکل Rip Ver 2 استفاده می‌کنیم و در طرف دیگر از EIGRP. بعد از این کار باید کاری روی روترهای مرزی بین این دو پروتکل انجام دهیم که پروتکل‌ها همدیگر را بشناسند.

جدول ip address روترها به صورت زیر است:

 

Fa0/1

Fa0/0

Router name

۱.۱.۱۲.۱/۲۴

۱.۱.۱۳.۱/۲۴

R1

۱.۱.۲۴.۲/۲۴

۱.۱.۱۲.۲/۲۴

R2

۱.۱.۲۵.۳/۲۴

۱.۱.۱۳.۳/۲۴

R3

۱.۱.۲۴.۴/۲۴

۱.۱.۴۶.۴/۲۴

R4

۱.۱.۵۶.۵/۲۴

۱.۱.۳۵.۵/۲۴

R5

۱.۱.۴۶.۶/۲۴

۱.۱.۵۶.۶/۲۴

R6

همان‌طور که می‌دانید منظور از /۲۴ یعنی ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ که به صورت CIDR نوشته شده است. بعد از واردکردن IP address ها باید پروتکل‌های مورد نظر را روی روترها راه‌اندازی کنید:

وارد روتر R1 شوید و پروتکل EIGRP را فعال کنید:

Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.13.1 0.0.0.0
Router(config-router)#network 1.1.12.1 0.0.0.0

وارد روتر R2 شوید و پروتکل EIGRP را فعال کنید:

Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.12.2 0.0.0.0
Router(config-router)#network 1.1.24.2 0.0.0.0

در روترهای R3 و R4 هم بایدEIGRP  را تعریف کنیم و هم RIP V2:

وارد روتر R3 شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.35.0
Router(config-router)#passive-interface f0/0
Router(config-router)#exit
Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.13.3 0.0.0.0
Router(config-router)#passive-interface f0/1

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر دو پروتکل را روی روتر R3 فعال کردیم. امیدوارم که دستور passive-interface یادتان باشد. این دستور را زمانی استفاده می‌کردیم که یک پروتکل با یک اینترفیس در روتر کاری نداشته و ما نمی‌خواستیم که آپدیت­ها را روی این اینترفیس ارسال کند.

وارد روتر R4 شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.46.0
Router(config-router)#passive-interface f0/1
Router(config-router)#exit
Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.24.4 0.0.0.0
Router(config-router)#passive-interface f0/0

وارد روتر R5 شوید و پروتکل RIP V2را فعال کنید:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#ver 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.35.0
Router(config-router)#network 1.1.56.0

وارد روتر R6 شوید و پروتکل RIP V2 را فعال کنید:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 1.1.46.0
Router(config-router)#network 1.1.56.0

بعد از اتمام کار، وارد روتر R1 شوید و دستور زیر را وارد کنید:

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    ۱.۰.۰.۰/۲۴ is subnetted, 3 subnets
C       ۱.۱.۱۲.۰ is directly connected, FastEthernet0/1
C       ۱.۱.۱۳.۰ is directly connected, FastEthernet0/0
D       ۱.۱.۲۴.۰ [۹۰/۳۰۷۲۰] via 1.1.12.2, 00:22:04, FastEthernet0/1

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روتر R1 فقط شبکه­ی ۱.۱.۲۴.۰ را از طریق پروتکل Eigrp شناسایی کرده و از بقیه­ی شبکه‌ها خبر ندارد. برای حل این مشکل باید عملیات Redistribute را روی روترهای مرزی بین دو پروتکل انجام دهیم تا اطلاعات پروتکل‌ها به داخل هم انتقال داده شود. در واقع این ابزار، کار ترجمه را انجام می‌دهد.

وارد روتر R3 شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

Router(config-router)#router rip
Router(config-router)# redistribute eigrp 100 metric 1

در اول کار، وارد پروتکل مورد نظر می‌شویم و بعد با دستور Redistribute به این پروتکل می­گوییم که پروتکلEigrp  با شماره­ی ۱۰۰ را به صورت  Metric 1وارد شبکه کند. شماره­ی متریک را می‌توانید بین ۰ تا ۱۶ وارد کنید، بستگی به خودتان دارد؛ هر چه کمتر، بهتر.

بعد از وارد شدن به پروتکل rip و فعال کردن redistribute باید وارد پروتکل eigrp 100 شویم و داخل آن بگوییم که این redistribute را برای پروتکل rip فعال کند.

Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#redistribute rip metric 1 1 1 1 1

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، وارد eigrp 100 شدیم و با دستور redistribute rip metric 1 1 1 1 1، پروتکل rip را وارد پروتکل eigrp کردیم. اگر به دستور توجه کنید از ۵ عدد یک پشت سر هم استفاده کردیم که شما هم می‌توانید از اعداد دیگری استفاده کنید، البته رنج اعداد را با وارد کردن علامت سؤال مشاهده خواهید کرد. هر عددی را وارد کنید، زیاد تأثیری در کار این پروتکل ندارد، پس سعی کنید همیشه از این ۵ عدد یک استفاده کنید. در زیر، جدول مربوط به هر یک از عددها را مشاهده می‌کنید که مشخص می‌شود مربوط به چه چیزی است.

<1-4294967295>

Bandwidth

گزینه­ ی اول

<0-4294967295>

EIGRP delay metric

گزینه­ ی دوم

<0-255>

EIGRP reliability metric

گزینه­ ی سوم

<1-255>

EIGRP Effective bandwidth metric

گزینه­ ی چهارم

<1-65535>

EIGRP MTU of the path

گزینه­ ی پنجم

وارد روتر R4 شوید و این دستورات را تکرار کنید:

Router(config)#router rip
Router(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 1
Router(config-router)#router eigrp 100
Router(config-router)#redistribute rip metric 1 1 1 1 1

در این لحظه و بعد از اتمام کار، همه­ی روترها همدیگر را شناسایی کردند. برای مشاهده­ی این موضوع در روتر R6، دستور زیر را وارد کنید:

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    ۱.۰.۰.۰/۲۴ is subnetted, 6 subnets
R       ۱.۱.۱۲.۰ [۱۲۰/۱] via 1.1.46.4, 00:00:13, FastEthernet0/1
R       ۱.۱.۱۳.۰ [۱۲۰/۱] via 1.1.46.4, 00:00:13, FastEthernet0/1
R       ۱.۱.۲۴.۰ [۱۲۰/۱] via 1.1.46.4, 00:00:13, FastEthernet0/1
R       ۱.۱.۳۵.۰ [۱۲۰/۱] via 1.1.56.5, 00:00:22, FastEthernet0/0
C       ۱.۱.۴۶.۰ is directly connected, FastEthernet0/1
C       ۱.۱.۵۶.۰ is directly connected, FastEthernet0/0

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با واردکردن دستور show ip route، تمام آدرس‌هایی که مربوط به روترها است را شناسایی کرده است و می­تواند با همه­ی آدرس­ها ارتباط داشته باشد. این موضوع را در روتر R2 هم تست می‌کنیم:

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
    ۱.۰.۰.۰/۲۴ is subnetted, 6 subnets
C       ۱.۱.۱۲.۰ is directly connected, FastEthernet0/1
D       ۱.۱.۱۳.۰ [۹۰/۳۰۷۲۰] via 1.1.12.1, 00:47:07, FastEthernet0/1
C       ۱.۱.۲۴.۰ is directly connected, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۳۵.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 00:05:02, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۴۶.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 00:05:02, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۵۶.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 00:05:02, FastEthern

همان‌طور که در صفحه قبل مشاهده کردید، پروتکل Eigrp در جدول روتینگ خود، آدرس‌هایی را که از پروتکل Rip دریافت کرده به صورت DEX نمایش داده است که Ex، مخفف کلمه­ی EIGRP external است، یعنی ­روتینگ­هایی که از بیرون، از این پروتکل وارد شده است.

ترکیب پروتکل‌هایOSPF  و EIGRP و  RIP V2با همدیگر

به شکل قبلی یک قسمت دیگر اضافه می‌کنیم و پروتکلOSPF  را روی آن راه‌اندازی می‌کنیم.

جدول آدرس‌های ip به صورت زیر تغییر می‌کند:

بعد از واردکردن ip address، وارد روتر می‌شویم و پروتکل ospf را راه‌اندازی می‌کنیم.

وارد روتر R5 می‌شویم و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)# router-id  ۱۵۰.۱.۵.۵
Router(config-router)#network 1.1.57.5 0.0.0.0 area 0

وارد روتر R6 می‌شویم و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id  ۱۵۰.۱.۶.۶
Router(config-router)# network  ۱.۱.۶۷.۶ ۰.۰.۰.۰  area 0

 وارد روتر R6 می‌شویم و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 150.1.7.7
Router(config-router)#network 1.1.57.7 0.0.0.0 area 0
Router(config-router)#network 1.1.67.7 0.0.0.0 area 0

بعد از تعریف پروتکل مورد نظر، وارد روترهایR5  و  R6می‌شویم و دستور Redisribut را در هر دو پروتکل مانند قبل فعال می‌کنیم:

وارد روتر R5 می­شویم و دستور زیر را وارد می­کنیم:

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#redistribute rip subnets

با دستور redistribute rip subnets، شبکه‌های پروتکل rip وارد پروتکلospf  می‌شوند. اگر به دستور توجه کنید در آخر آن از Subnet استفاده کردیم و این به خاطر این است که وقتی شبکه‌های rip وارد ospf می‌شوند به صورت ClassFull وارد نشوند و اگر این گزینه را بردارید به صورتClassFull  وارد OSPF می­شوند.

وارد پروتکلOSPF 1  می­شویم و RIP را وارد می­کنیم:

Router(config-router)#router rip
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1

 وارد روتر R6 می­شویم و دستور زیر را وارد می­کنیم:

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#redistribute rip subnets
Router(config-router)#router rip
Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1

برای اینکه متوجه شویم روتر اطلاعات روترهای دیگر را دریافت کردند، وارد روتر R2 می‌شویم و از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

     ۱.۰.۰.۰/۲۴ is subnetted, 8 subnets
C       ۱.۱.۱۲.۰ is directly connected, FastEthernet0/1
D       ۱.۱.۱۳.۰ [۹۰/۳۰۷۲۰] via 1.1.12.1, 02:31:48, FastEthernet0/1
C       ۱.۱.۲۴.۰ is directly connected, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۳۵.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۵۳۷۶] via 1.1.12.1, 00:00:38, FastEthernet0/1
D EX    ۱.۱.۴۶.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 01:49:43, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۵۶.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 01:01:56, FastEthernet0/0
D EX    ۱.۱.۵۷.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۵۳۷۶] via 1.1.12.1, 00:00:38, FastEthernet0/1
D EX    ۱.۱.۶۷.۰ [۱۷۰/۲۵۶۰۰۰۲۸۱۶] via 1.1.24.4, 01:01:56, FastEthernet0/0

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، روتری که eigrp روی آن فعال بود، توانسته است از طریق RIP به اطلاعاتospf  دست پیدا کند و برعکس.

 نکته: اگر در یک شبکه از چند eigrp با as های مختلف استفاده کنید، باید از طریق Redistribute آن‌ها را به هم معرفی کنید، مثلاً اگر در یک شبکه،EIGRP 100  و  EIGRP 200داشته باشید، این دو شبکه به هیچ عنوان ‌همدیگر را شناسایی نمی‌کنند، چون از دو منطقه­ی جدا تشکیل شده‌اند. برای حل این مشکل باید از دستور Redistribute استفاده کنید.

کتاب‌های جدید

کتاب آموزشی CCNP ENARSI 300-410
زبان فارسی
۱۲۲۲ صفحه
نسخه PDF

کتاب آموزشی CCNA 200-301
زبان فارسی
۷۱۵ صفحه
نسخه PDF

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top