درس نوزدهم – کار با Nat & Pat در سیسکو

همان‌طور که می‌دانید ip هایی که درون شبکه خود استفاده می‌کنیم، invalid می‌باشند و برای ارتباط با دنیای اینترنت باید تبدیل به یک ip valid شوند، ip valid توسط سازمان IANNA رجیستر و تعریف می‌شود و در دنیای اینترنت اعتبار دارد. NAT(Network Address Translation) روشی برای ترجمه­ی ip Invalid یا درون شبکه به ip valid …

درس نوزدهم – کار با Nat & Pat در سیسکو Read More »