درس چهارم CCNA Security 

پیاده‌سازی رمز عبور قوی و پیچیده قبل از اقدام به هر کاری توجه داشته باشید که در این کتاب از نرم‌افزار مجازی‌سازی GNS3 استفاده شده که در فصل چهارم آن را به صورت کامل نصب و راه‌اندازی کردیم  و از آن در کل کتاب استفاده خواهیم کرد. روش‌های دسترسی و رمزگذاری: برای دسترسی به روتر …

درس چهارم CCNA Security  Read More »