کتاب CCNP Enarsi 300-410

کتاب جدید CCNP ENARSI 300-410

نسخه چاپی

1221 صفحه

زبان فارسی

ریال 9000000
  •  

برای دریافت کتاب بعد از واریز مبلغ مورد نظر به یکی از شماره‌ کارت‌ها، لطفاً فیش واریزی به همراه اطلاعات خود مانند: نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی را به یکی از روش های زیر ارسال کنید.
شماره تماس : 09019894629

فهرست کتاب

مقدمه
فصل اول
نگاه کلی به IPv4 / IPv6 / Routing
سوالات فصل اول
بررسی IPv4
سرویس DHCP  در IPv4
بررسی IPv6
روش آدرس‌دهی در IPV6
انواع آدرس‌های IPV6
بررسی DHCP در IPV6
بررسی فرآیند ارسال بسته
بررسی فرآیند ارسال بسته در لایه 3
بررسی اطلاعات جدول مسیر‌یابی
ساختارهای داده و جدول مسیریابی
بررسی Static Routes
مسیر Static در IPv4
مسیر Static در IPv6
بررسی و حل مشکلات
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
حل مشکل چهارم
حل مشکل پنجم
حل مشکل ششم
فصل دوم
پروتکل مسیریابی EIGRP
مبانی EIGRP
سوالات فصل دوم
اصطلاحات EIGRP
جداول در EIGRP
همسایگی در EIGRP
روش‌هاي پيكربندي در EIGRP
پیکریندی کلاسیک (Classic Configuration Mode)
پیکربندی Named
بررسی Router ID در EIGRP
بررسی Passive Interfaces
احراز هویت در پروتکل EIGRP
بررسی مد Named
بررسی EIGRP Metric
بررسی Load Balancing
فصل سوم
بررسی EIGRP پیشرفته (Advanced EIGRP)
سوالات فصل سوم
تشخیص خرابی و بررسی تایمر‎ها
بررسی Convergence
بررسی Stuck in Active
بررسی Route Summarization
خلاصه‎سازی مربوط به Interface
خلاصه‌سازی  Discard Routes
خلاصه‎سازی Metrics
خلاصه‌سازی اتوماتیک
بررسی WAN Considerations
EIGRP Stub Router
Stub Site Functions
IP Bandwidth Percentage
Split Horizon
بررسی Route Manipulation
Route Filtering
Traffic Steering with EIGRP Offset Lists
فصل چهارم
عیب‌یابی پروتکل EIGRP در IPv4
سوالات فصل چهارم
عیب‌یابی EIGRP برای مجاورت‌های همسایه IPv4
خاموش بودن Interface
اختصاص دادن AS اشتباه به روتر
ست کردن اشتباه دستور Network
پارامتر K اشتباه
مشکل Passive Interface
مشکل در Subnets مختلف
اشتباه در احراز هویت (Authentication)
مشکلات در ACL
مشکلات در Timers
اشتباه در دستور Network
پیدا کردن منبع بهتر در جدول مسیریابی
فیلتر کردن مسیر
بررسی مشکل Stub Configuration
خاموش بودن Interface
مشکل سرویس Split Horizon
عیب‎یابی مسائل دیگر در EIGRP برای IPv4
بررسی Feasible Successors
بررسی شبکه‌های ناپیوسته و خلاصه‌سازی خودکار
بررسی Route Summarization
بررسی Load Balancing
بررسی مشکلات در EIGRP IPv4
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
فصل پنجم
بررسی EIGRPv6
سوالات فصل پنجم
مبانی EIGRPv6
بررسی EIGRPv6 Inter-Router Communication
بررسی تنظیمات EIGRPv6
بررسی EIGRPv6 Verification
بررسی IPv6 Route Summarization
بررسی Default Route Advertising
بررسی Route Filtering
عیب‌یابی همسایگی در EIGRPV6
خاموش بودن پورت
برابر بودن Autonomous System Numbers
برابر بودن ارزش K
Passive Interfaces
احراز هویت اشتباه
مشکل در Timerها
شرکت نکردن Interface  در فرآیند مسیریابی
بررسی ACLs
عیب‌یابی مسیر‌ها در EIGRPv6
منبع اطلاعاتی بهتر
Route Filtering
Stub Configuration
Split Horizon
عیب‌یابی در مد NAMED
بررسی و حل مشکل EIGRPv6 and Named EIGRP
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
فصل ششم
پروتکل مسیریابی OSPF
سوالات فصل ششم
مبانی اولیه
انتخاب بهترین مسیر در OSPF
بررسی Area در پروتکل OSPF
راه‌اندازی پروتکل OSPF
روترهایDR  و BDR
انواع بسته‌های OSPF
OSPF Hello Packets
Neighbors
بررسی Passive Interfaces در OSPF
External OSPF Routes
بررسی Default Route Advertisement
انواع شبکه‎های OSPF
بررسی Broadcast Networks
بررسی Nonbroadcast Multi Access
بررسی Point-to-Point Networks
بررسی Point-to-Multipoint Networks
بررسی Loopback Networks
بررسی Failure Detection
Hello Timer
Dead Interval Timer
Verifying OSPF Timers
امنیت در OSPF
فصل هفتم
پروتکل OSPFپیشرفته
سوالات فصل هفتم
بررسی Link-State Advertisements
انواع LSA
Type 1
Type 2
Type 3
Type 5
Type 4
Type 6
Type 7
Type 8
خلاصه نوع LSA
OSPF Stubby Areas
بررسی Stub Areas
بررسی Totally stub
بررسی Not-So-Stubby
بررسی Totally NSSAs
OSPF Path Selection
Link Costs
Intra-Area Routes
Inter-area Routes
External Route Selection
Summarization of Routes
خلاصه‌سازی در OSPF
Discontiguous Network
Virtual link
فصل هشتم
عیب‌یابی  OSPFv2
سوالات فصل هشتم
عیب‌یابی  OSPFv2 Neighbor Adjacencies
خاموش بودن Interface
رابطی که فرآیند OSPF را اجرا نمی‌کند
تایمر‌های نامناسب (Mismatched Timers)
اشتباه در مشخص کردن شماره‌ی Area
نوع منطقه ناسازگار (Mismatched Area Type)
زیرشبکه های مختلف (Different Subnets)
پورت غیر‌فعال (Passive Interface)
عدم تطابق اطلاعات احراز هویت (Mismatched Authentication Information)
Access List
عدم تطابق MTU
شناسه‎های روتر تکراری (Duplicate Router IDs)
Mismatched Network Types
عیب‌یابی مسیر‎ها در OSPFv2
رابطی که فرآیند OSPF را اجرا نمی‌کند
فیلتر مسیر (Route Filtering)
Stub Area Configuration
خاموش بودن Interface
انتخاب اشتباه روتر Designated Router (DR)
Duplicate Router IDs
عیب‌یابی مسائل متفرقه دیگر در OSPFv2
ردیابی تبلیغات OSPF از طریق شبکه
Route Summarization
Discontiguous Areas
Load Balancing
Default Route
OSPFv2 Trouble Tickets
بررسی مشکل اول
بررسی مشکل دوم
بررسی مشکل سوم
فصل نهم
بررسی OSPFv3
سوالات فصل نهم
مبانی OSPFv3
OSPFv3 Link-State Advertisement
OSPFv3 Communication
OSPFv3 Configuration
OSPFv3 Verification
The Passive Interface
OSPFv3 IPv6 and IPv4
IPv6 Route Summarization
Network Type
OSPFv3 Authentication
OSPFv3 LSA Flooding Scope
فصل دهم
عیب‌یابی OSPFv3
سوالات فصل  دهم
Troubleshooting OSPFv3 for IPv6
OSPFv3 Troubleshooting Commands
OSPFv3 Trouble Tickets
بررسی مشکل اول
بررسی مشکل دوم
Troubleshooting OSPFv3 Address Families
OSPFv3 AF Trouble Ticket
فصل یازدهم
بررسی پروتکل BGP
سوالات فصل یازدهم
مبانی اولیه BGP
Autonomous System Numbers
BGP Sessions
Path Attributes
Loop Prevention
Address Families
Inter-Router Communication
BGP Messages
BGP Neighbor States
پیکربندی پروتکل BGP
بررسی دستور Redistribute
استفاده از Route Map در دستور Redistribute
بررسی Next-Hop-Self در BGP
ایجاد امنیت در پروتکل BGP
کار با BGP Prefix advertisment
آشنایی با انواع جلسات BGP و رفتار‌های آن
بررسی iBGP و eBGP
استفاده از آدرس Loopback
بررسی Route Reflectors
بررسی Confederations
Multiprotocol BGP for IPv6
IPv6 Configuration
IPv6 Summarization
IPv6 over IPv4
فصل دوازدهم
BGP پیشرفته
سوالات فصل دوازدهم
Route Summarization
BGP Route Filtering and Manipulation
Distribution List Filtering
Prefix List Filtering
AS_Path Filtering
AS_Path ACL
Route Maps
Clearing BGP Connections
BGP Communities
بررسی Internet communities
بررسی BGP Community No Advertise
بررسی BGP Community No_Export
بررسی BGP Community Local AS
Maximum Prefix
Configuration Scalability
بررسی Peer Groups
بررسی Peer Templates
فصل سیزدهم
انتخاب مسیر در BGP
سوالات فصل سیزدهم
بررسی BGP Path Selection
Weight
Local Preference
فاز اول :  Initial BGP Edge Route Processing
فاز دوم : BGP Edge Evaluation of Multiple Paths
فاز سوم: Final BGP Processing State
Locally Originated in the Network or Aggregate Advertisement
Accumulated Interior Gateway Protocol (AIGP)
Shortest AS_Path
بررسی Origin Type
بررسی Multi-Exit Discriminator
بررسی Missing MED Behavior
Always Compare MED
BGP Deterministic MED
eBGP over iBGP
Lowest IGP Metric
Prefer the Oldest EBGP Path
Router ID
Minimum Cluster List Length
Lowest Neighbor Address
بررسی BGP Equal-Cost Multipathing
فصل چهاردهم
عیب‎یای پروتکل BGP
سوالات فصل چهاردهم
Troubleshooting BGP Neighbor Adjacencies
خاموش بود پورت
خراب بودن اتصال لایه سوم
مسیر رسیدن به همسایه از طریق Default Route
نداشتن مسیر به Local Router
تنظیم همسایگی اشتباه
اشتباه در تنظیم آدرس فیزیکی به عنوان همسایگی
بررسی مشکلات ACL
منقضی شدن بسته TTL پروتکل BGP
مشکل در احراز هویت
تتنظیم اشتباه Peer Group
Timers
Troubleshooting BGP Routes
اشتباه در استفاده از فرمان Network
در دسترس نبود Next-Hop
مشکلات BGP Split-Horizon Rule
Better Source of Information
Route Filtering
Troubleshooting BGP Path Selection
Understanding the Best-Path Decision-Making Process
Private Autonomous System Numbers
Using debug Commands
Troubleshooting BGP for IPv6
BGP Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
MP-BGP Trouble Ticket
فصل پانزدهم
کار با Route Maps and Conditional Forwarding
سوالات فصل پانزدهم
Conditional Matching
Access Control Lists (ACLs)
Access List استاندارد
Access List پیشرفته
Prefix Matching
Prefix Lists
IPv6 Prefix Lists
بررسی Route Maps
بررسی Conditional Matching
بررسی Multiple Conditional Match Conditions
بررسی Complex Matching
بررسی Optional Actions
بررسی Continue
Conditional Forwarding of Packets
بررسی Local PBR
Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
فصل شانزدهم
تبلیغ کردن مسیر
سوالات فصل شانزدهم
Redistribution Overview
Redistribution Is Not Transitive
Sequential Protocol Redistribution
Routes Must Exist in the RIB
Seed Metrics
Protocol-Specific Configuration
Source-Specific Behaviors
BGP
Destination-Specific Behaviors
EIGRP
EIGRP-to-EIGRP Redistribution
OSPF
OSPF-to-OSPF Redistribution
OSPF Forwarding Address
BGP
فصل هفدهم
عیب‎یابی Redistribution
سوالات فصل هفدهم
عیب‌یابی مشکلات Redistribution پیشرفته
Troubleshooting Suboptimal Routing Caused by Redistribution
Troubleshooting Routing Loops Caused by Redistribution
عیب‌یابی Redistribution در IPv4 و IPv6
بررسی عملیات Redistribution
عیب‌یابی دستور Redistribution در پروتکل EIGRP
عیب‌یابی Redistribution در OSPF
عیب‌یابی Redistribution در BGP
Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
حل مشکل چهارم
فصل هجدهم
کار با VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPN
سوالات فصل هجدهم
بررسی VRF-LITE
مقدمه‌ای بر MPLS
بررسی MPLS LIB and LFIB
بررسی برچسب (Label)
بررسی MPLS Layer 3 VPNs
بررسی MPLS Layer 3 VPNv4 Address
بررسی  MPLS Layer 3 VPN Label Stack
فصل نوزدهم
کار با DMVPN Tunnels
سوالات فصل نوزدهم
کار با GRE Tunnel
ایجاد امنیت بر روی پروتکل GRE
بررسی Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
بررسی Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
فصل بیستم
کار با Securing DMVPN Tunnels
سوالات فصل بیستم
بررسی عناصر یک رمزنگاری ایمن
مبانی IPSEC
بررسی Security Protocols
بررسی Key Management
بررسی Security Associations
بررسی ESP Modes
IPsec Tunnel Protection
احراز هویت Pre-Shared Key Authentication
ایجاد IKEv2 Keyring
ایجاد IKEv2 Profile
ایجاد IPsec Transform Set
ایجاد IPsec Profile
رمزگذاری Tunnel Interface
بررسی IPsec Packet Replay Protection
بررسی Dead Peer Detection
بررسی NAT Keepalives
تأیید رمزگذاری در تونل های DMVPN
بررسی IKEv2 Protection
فصل بیست و یکم
عیب‌یابی ACLs and Prefix Lists
سوالات فصل بیست و یکم
عیب‎یابی IPv4 ACLs
خواندن ACL در IPv4
استفاده از IPv4 ACL برای فیلتر کردن
استفاده از IPv4 ACL مبتنی بر زمان
عیب‌یابی IPv6 ACLs
خواندن ACL در IPv6
استفاده از IPv6 ACL برای فیلتر کردن
عیب‌یابی Prefix Lists
خواندن Prefix List
پردازش Prefix List
بررسی Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
فصل بیست و دوم
امنیت زیرساخت
سوالات فصل بیست و دوم
بررسی اولیه AAA
عیب‌یابی Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)
حالت سختگیرانه (Strict mode)
حالت Loose
حالت VRF
عیب‎یابی Control Plane Policing (CoPP)
بررسی ایجاد Access List در CoPP
بررسی ایجاد Class Maps در CoPP
بررسی ایجاد Policy Maps در CoPP
اعمال Policy Map  درControl Plane
نتیجه‌گیری از CoPP
بررسی IPv6 First-Hop Security
فصل بیست و سوم
عیب‌یابیDevice Management and Management Tools
سوالات فصل بیست و سوم
عیب‌یابی مدیریت دستگاه
مشکل دسترسی به VTY
عیب‌یابی پورت کنسول
Telnet
SSH
Password Encryption Levels
Remote Transfer Troubleshooting
TFTP
HTTP(S)
SCP
عیب‌یابی ابزارهای مدیریت
عیب‌یابی Syslog سرور
عیب‌یابی پروتکل SNMP
عیب‌یابی Cisco IOS IP SLA
عیب‌یابی Object Tracking
عیب‌یابی NetFlow and Flexible NetFlow
بررسی Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
بررسی Cisco DNA Center Assurance
فصل بیست و چهارم
دستورات دوره‌ی CCNP
تنظیمات پروتکل EIGRP
فعال کردن EIGRP برای IPV4 به روش کلاسیک
فعال کردن EIGRP برای IPv6 به روش کلاسیک
فعال کردن حالت Named Mode در EIGRP
ارتقاء دادن حالت کلاسیک به حالت Named
دستورات مربوط به Router ID
امنیت در EIGRP
امنیت در EIGRP با استفاده از حالت Named
بررسی و عیب‌یابی احراز هویت در EIGRP
خلاصه‌سازی دستی در EIGRP با IPv4 .
خلاصه‌سازی با IPv6 در EIGRP
تنظیمات پروتکل OSPF
پیکربندی OSPF چند ناحیه‌ای
تنظیم کردن  Traditional OSPFv3
فعال کردن IPv6 بر روی Interface
دستورات مربوط به Area در OSPFv3
خلاصه مسیر در OSPFv3 Interarea
فعال کردن شناسه روتر IPv4 برای OSPFv3
OSPFv3 Address Families
پیکربندی خانواده آدرس IPv4 در OSPFv3
اعمال پارامترها در حالت پیکربندی خانواده آدرس
امنیت در OSPF
پیکربندی احراز هویت OSPFv2: رمز عبور ساده
پیکربندی احراز هویت رمزگذاری  MD5 در OSPFv2
پیکربندی OSPFv2 Cryptographic Authentication: SHA-256
پیکربندی احراز هویت و رمزگذاری در OSPFv3
تأیید اعتبار OSPFv2 و OSPFv3
بهینه سازی پارامترهای OSPF
پورت Loopback
انتخاب روتر DR و BFR
Passive Interfaces
معیارهای هزینه
پهنای باند مرجع OSPF
Timers
IP MTU
انتشار Default Route
خلاصه مسیر
بررسی خلاصه‌ی مسیر Interarea
بررسی خلاصه‌ی مسیر External
فیلترینگ مسیر در OSPF
استفاده از filter-list
دستور area range not-advertise
استفاده از summary-address not-advertise
انواع Area در OSPF
بررسی Stub Areas
بررسی Area Totally Stubby
بررسی Not-So-Stubby Areas (NSSA)
بررسی Totally NSSA
بررسی Virtual Links
بررسی تنظیمات OSPF
عیب‌یابی OSPF
بررسی مثال Single-Area OSPF
بررسی مثال Multiarea OSPF
بررسی مثال OSPFv3 سنتی
بررسی مثال Address Family در OSPv3
توزیع مجدد و کنترل مسیر
بررسی مثال Route Maps
دست‌کاری Redistribution با استفاده از Tagging
تغییر مقدار Administrative Distance دستورات تغییر Administrative Distance (AD) برای مسیرهای داخلی و خارجی به شرح زیر است.
کنترل مسیر با Policy-Based Routing
بررسی مثال PBR با Route Maps
تنظیمات پروتکل BGP
تنظیمات Classic
دستورات مربوط به  Multiprotocol BGP (MP-BGP)
بررسی مثال استفاده از Address Family MP-BGP برای تبادل مسیرهای IPv4 و IPv6.
BGP and update-source
IBGP Next-Hop Behavior
EBGP Multihop
نمایش جزئیات پروتکل BGP
Generic Routing Encapsulation (GRE)
پیکربندی یک تونل IPv4 GRE
پیکربندی یک تونل IPv6 GRE
واژه نامه
اعداد
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
پاسخنامه سوالات فصل‌ها
منابع
Scroll to Top