کتاب CCNP Enarsi 300-410

کتاب جدید CCNP ENARSI 300-410

 

کتاب جدید CCNP ENARSI 300-410 

90 درصد کتاب آماده شده و به زودی منتشر خواهد شد.

مقدمه
فصل اول
نگاه کلی به IPV4/IPV6/Routing
سوالات فصل اول
بررسی ipv4
سرویس DHCP  در IPV4
بررسی IPV6
روش آدرس‌دهی در IPV6
انواع آدرس‌های IPV6
بررسی DHCP در IPV6
بررسی فرآیند ارسال بسته (Packet-Forwarding Process)
Reviewing the Layer 3 Packet-Forwarding Process
Troubleshooting the Packet-Forwarding Process
Routing Information Sources
Data Structures and the Routing Table
بررسی Static Routes
IPv4 Static Routes
روش IP Route
IPv6 Static Routes
Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
حل مشکل چهارم
حل مشکل پنجم
حل مشکل ششم
فصل دوم
پروتکل مسیریابی EIGRP
مبانی EIGRP
سوالات فصل دوم
اصطلاحات EIGRP
جداول در EIGRP
همسایگی در EIGRP
روش‌هاي پيكربندي در EIGRP
پیکریندی کلاسیک (Classic Configuration Mode)
بررسی Router ID در EIGRP
بررسی Passive Interfaces
احراز هویت در پروتکل EIGRP
بررسی مد Named
بررسی EIGRP Metric
بررسی Load Balancing
فصل سوم
بررسی EIGRP پیشرفته (Advanced EIGRP)
سوالات فصل سوم
Failure Detection and Timers
بررسی Convergence
بررسی Stuck in Active
بررسی Route Summarization
Interface-Specific Summarization
Summary Discard Routes
Summarization Metrics
Automatic Summarization
بررسی WAN Considerations
EIGRP Stub Router
Stub Site Functions
IP Bandwidth Percentage
Split Horizon
بررسی Route Manipulation
Route Filtering
Traffic Steering with EIGRP Offset Lists
فصل چهارم
Troubleshooting EIGRP for IPv4
سوالات فصل چهارم
Troubleshooting EIGRP for IPv4 Neighbor Adjacencies
خاموش بودن Interface
اختصاص دادن AS اشتباه به روتر
ست کردن اشتباه دستور Network
پارامتر K اشتباه
مشکل Passive Interface
مشکل در Subnets مختلف
اشتباه در احراز هویت (Authentication)
مشکلات در ACL
مشکلات در Timers
Troubleshooting EIGRP for IPv4 Routes
اشتباه در دستور Network
پیدا کردن منبع بهتر در جدول مسیریابی
فیلتر کردن مسیر
بررسی مشکل Stub Configuration
خاموش بودن Interface
مشکل سرویس Split Horizon
Troubleshooting Miscellaneous EIGRP for IPv4 Issues
بررسی Feasible Successors
بررسی Discontiguous Networks and Autosummarization
بررسی Route Summarization
بررسی Load Balancing
EIGRP for IPv4 Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
حل مشکل سوم
فصل پنجم
بررسی EIGRPV6
سوالات فصل پنجم
مبانی EIGRPv6
بررسی EIGRPv6 Inter-Router Communication
بررسی EIGRPv6 Configuration
بررسی EIGRPv6 Verification
بررسی IPv6 Route Summarization
بررسی Default Route Advertising
بررسی Route Filtering
عیب یابی همسایگی در EIGRPV6
خاموش بودن پورت
برابر بودن Autonomous System Numbers
برابر بودن ارزش K
Passive Interfaces
احراز هویت اشتباه
مشکل در Timerها
Interface Not Participating in Routing Process
ACLs
عیب‌یابی مسیر‌ها در EIGRPv6
Interface Not Participating in the Routing Process
Better Source of Information
Route Filtering
Stub Configuration
Split Horizon
عیب‌یابی در مد NAMED
EIGRPv6 and Named EIGRP Trouble Tickets
حل مشکل اول
حل مشکل دوم
فصل ششم
پروتکل مسیریابی OSPF
سوالات فصل ششم
مبانی اولیه
انتخاب بهترین مسیر در OSPF
بررسی Area در پروتکل OSPF
راه‌اندازی پروتکل OSPF
روترهایDR  و BDR
بررسی Passive Interfaces در OSPF
External OSPF Routes
OSPF Network Types
بررسی Broadcast Networks
بررسی Nonbroadcast Multi Access
بررسی Point-to-Point Networks
بررسی Point-to-Multipoint Networks
بررسی Loopback Networks
Failure Detection
Hello Timer
Dead Interval Timer
Verifying OSPF Timers
امنیت در OSPF
فصل هفتم
Advanced OSPF
سوالات فصل هفتم
بررسی Link-State Advertisements
OSPF Stubby Areas
بررسی Stub Areas
بررسی Totally stub
بررسی Not-So-Stubby
بررسی Totally NSSAs
OSPF Path Selection
Link Costs
Intra-Area Routes
Interarea Routes
External Route Selection
E1 and N1 External Routes
E2 and N2 External Routes
Summarization of Routes
خلاصه‌سازی در OSPF
Discontiguous Network
Virtual link
Discontiguous Network
فصل هشتم
Troubleshooting OSPFv2
سوالات فصل هشتم
Troubleshooting OSPFv2 Neighbor Adjacencies
رابطی که فرآیند OSPF را اجرا نمی کند
تایمر‌های نامناسب (Mismatched Timers)
اشتباه در مشخص کردن شماره‌ی Area
نوع منطقه ناسازگار (Mismatched Area Type)
زیرشبکه های مختلف (Different Subnets)
پورت غیر‌فعال (Passive Interface)
عدم تطابق اطلاعات احراز هویت (Mismatched Authentication Information)
Access List
عدم تطابق MTU
شناسه‎های روتر تکراری (Duplicate Router IDs)
Mismatched Network Types
Troubleshooting OSPFv2 Routes
رابطی که فرآیند OSPF را اجرا نمی‌کند
فیلتر مسیر (Route Filtering)
Stub Area Configuration
Interface Is Shut Down
Wrong Designated Router Elected
Duplicate Router IDs
عیب‌یابی مسائل متفرقه دیگر در OSPFv2
ردیابی تبلیغات OSPF از طریق شبکه
Route Summarization
Discontiguous Areas
Load Balancing
Default Route
فصل نهم
OSPFv3
سوالات فصل نهم
مبانی OSPFv3
OSPFv3 Link-State Advertisement
OSPFv3 Communication
OSPFv3 Configuration
OSPFv3 Verification
The Passive Interface
IPv6 Route Summarization
Network Type
OSPFv3 Authentication
OSPFv3 Link-Local Forwarding
OSPFv3 LSA Flooding Scope
فصل دهم
Troubleshooting OSPFv3
سوالات فصل  دهم
Troubleshooting OSPFv3 for IPv6
OSPFv3 Troubleshooting Commands
Troubleshooting OSPFv3 Address Families
فصل یازدهم
بررسی پروتکل BGP
سوالات فصل یازدهم
مبانی اولیه BGP
Autonomous System Numbers
BGP Sessions
Path Attributes
Loop Prevention
Address Families
Inter-Router Communication
BGP Messages
BGP Neighbor States
پیکربندی پروتکل BGP
بررسی دستور Redistribute
استفاده از Route Map در دستور Redistribute
بررسی Next-Hop-Self در BGP
ایجاد امنیت در پروتکل BGP
کار با BGP Prefix advertisment
آشنایی با انواع جلسات BGP و رفتار‌های آن
بررسی iBGP و eBGP
استفاده از آدرس Loopback
بررسی Route Reflectors
بررسی Confederations
Multiprotocol BGP for IPv6
IPv6 Summarization
IPv6 over IPv4
فصل دوازدهم
Advanced BGP
سوالات فصل دوازدهم
Route Summarization
BGP Route Filtering and Manipulation
Distribution List Filtering
Prefix List Filtering
AS_Path Filtering
AS_Path ACL
Route Maps
Clearing BGP Connections
BGP Communities
بررسی Internet communities
بررسی BGP Community No Advertise
بررسی BGP Community No_Export
بررسی BGP Community Local AS
Maximum Prefix
Configuration Scalability
بررسی Peer Groups
بررسی Peer Templates
فصل سیزدهم
BGP Path Selection
سوالات فصل سیزدهم
بررسی BGP Path Selection
Weight
Local Preference
فاز اول :  Initial BGP Edge Route Processing
فاز دوم : BGP Edge Evaluation of Multiple Paths
فاز سوم: Final BGP Processing State
Locally Originated in the Network or Aggregate Advertisement
Accumulated Interior Gateway Protocol (AIGP)
Shortest AS_Path
بررسی Origin Type
بررسی Multi-Exit Discriminator
بررسی Missing MED Behavior
Always Compare MED
BGP Deterministic MED
eBGP over iBGP
Lowest IGP Metric
Prefer the Oldest EBGP Path
Router ID
Minimum Cluster List Length
Lowest Neighbor Address
بررسی BGP Equal-Cost Multipathing
فصل چهاردهم
Troubleshooting BGP
سوالات فصل چهاردهم
Troubleshooting BGP Neighbor Adjacencies
خاموش بود پورت
خراب بودن اتصال لایه سوم
میر رسیدن به همسایه از طریق Default Route
نداشتن مسیر به Local Router
تنظیم همسایگی اشتباه
اشتباه در تنظیم آدرس فیزیکی به عنوان همسایگی
بررسی مشکلات ACL
منقضی شدن بسته TTL پروتکل BGP
مشکل در احراز هویت
تتنظیم اشتباه Peer Group
Timers
Troubleshooting BGP Routes
اشتباه در استفاده از فرمان Network
در دسترس نبود Next-Hop
مشکلات BGP Split-Horizon Rule
Better Source of Information
Route Filtering
Troubleshooting BGP Path Selection
Understanding the Best-Path Decision-Making Process
Private Autonomous System Numbers
Using debug Commands
Troubleshooting BGP for IPv6
فصل پانزدهم
Route Maps and Conditional Forwarding
سوالات فصل پانزدهم
Conditional Matching
Access Control Lists (ACLs)
Access List استاندارد
Access List پیشرفته
Prefix Matching
Prefix Lists
IPv6 Prefix Lists
بررسی Route MAps
فصل شانزدهم
Route Redistribution
سوالات فصل شانزدهم
Redistribution Overview
Redistribution Is Not Transitive
Sequential Protocol Redistribution
Routes Must Exist in the RIB
Seed Metrics
Protocol-Specific Configuration
Source-Specific Behaviors
Connected Networks
BGP
Destination-Specific Behaviors
EIGRP
EIGRP-to-EIGRP Redistribution
OSPF
OSPF-to-OSPF Redistribution
OSPF Forwarding Address
BGP
فصل هفدهم
Troubleshooting Redistribution
سوالات فصل هفدهم
Redistribution Overview
Redistribution Is Not Transitive
Troubleshooting Advanced Redistribution Issues
Troubleshooting Suboptimal Routing Caused by Redistribution
Troubleshooting Routing Loops Caused by Redistribution
فصل هجدهم
VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPN
سوالات فصل هجدهم
بررسی VRF-LITE
فصل نوزدهم
DMVPN Tunnels
سوالات فصل نوزدهم
کار با GRE Tunnel
ایجاد امنیت بر روی پروتکل GRE
بررسی Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
بررسی Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
فصل بیستم
Securing DMVPN Tunnels
سوالات فصل بیستم
بررسی عناصر یک رمزنگاری ایمن
مبانی IPSEC
بررسی Security Protocols
بررسی Key Management
بررسی Security Associations
بررسی ESP Modes
IPsec Tunnel Protection
احراز هویت Pre-Shared Key Authentication
ایجاد IKEv2 Keyring
ایجاد IKEv2 Profile
ایجاد IPsec Transform Set
ایجاد IPsec Profile
رمزگذاری Tunnel Interface
بررسی IPsec Packet Replay Protection
بررسی Dead Peer Detection
بررسی NAT Keepalives
تأیید رمزگذاری در تونل های DMVPN
بررسی IKEv2 Protection
فصل بیست و یکم
Troubleshooting ACLs and Prefix Lists
سوالات فصل بیست و یکم
فصل بیست و دوم
Infrastructure Security
سوالات فصل بیست و دوم
بررسی اولیه AAA
فصل بیست و سوم
Device Management and Management Tools Troubleshooting
سوالات فصل بیست و سوم
عیب یابی مدیریت دستگاه
عیب‌یابی پورت کنسول
مشکل دسترسی به VTY
Telnet
SSH
Password Encryption Levels
Remote Transfer Troubleshooting
TFTP
HTTP(S)
SCP
عیب‌یابی ابزارهای مدیریت
عیب‌یابی Syslog سرور
عیب‌یابی پروتکل SNMP
عیب‌یابی Cisco IOS IP SLA
عیب‌یابی Object Tracking
عیب‌یابی NetFlow and Flexible NetFlow
بررسی Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
بررسی Cisco DNA Center Assurance
فصل بیست و چهارم
Final
سناریو اول
فصل بیست و پنجم
نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارEVE
دستورات دوره‌ی CCNP
Configuring EIGRP
فعال کردن EIGRP برای IPV4 به روش کلاسیک
فعال کردن EIGRP برای IPV6 به روش کلاسیک
فعال کردن حالت Named Mode در EIGRP
ارتقاء دادن حالت کلاسیک به حالت Named
دستورات مربوط به Router ID
امنیت در EIGRP
امنیت در EIGRP با استفاده از حالت Named
Configuring OSPF
Redistribution and Path Control
Configure BGP
واژه نامه
منابع
Scroll to Top