پایگاه داده

درس هفدهم – بررسی دستور IN در SQL 2019

این دستور اصولاً در یک شرط به کار گرفته می‌شود و مشخص می‎کند چه گزینه‌هایی باید در خروجی نمایش داده شود، شمای کلی دستور IN به‌صورت زیر است: SELECT column_name(s)FROM table_nameWHERE column_name IN (value1, value2, …) ; روش دیگری نیز برای به‌کارگیری دستور IN وجود دارد که شکل کلی آن به‌صورت زیر است:   SELECT …

درس هفدهم – بررسی دستور IN در SQL 2019 Read More »

درس شانزدهم – بررسی دستور BETWEEN در SQL 2019

این دستور مقدار مشخص­شده بین دو محدوده را در خروجی نمایش می‌دهید، شکل کلی این دستور به‌صورت زیر می‌باشد: SELECT column_name(s)FROM table_nameWHERE column_name BETWEEN value1 AND value2; برای اینکه دستور BETWEEN را اجرا کنیم باید یک ستون جدید به جدول اصلی خود اضافه کنیم؛ برای این کار طبق شکل 35-3 بر روی جدول مورد نظر …

درس شانزدهم – بررسی دستور BETWEEN در SQL 2019 Read More »

درس پانزدهم – بررسی دستور LIKE در SQL 2019

با این دستور می‌توانید یک Pattern ایجاد کنید، یعنی اینکه مثلاً مشخص کنید که ستون‌هایی که با حرف P شروع می‌شوند در خروجی چاپ شوند؛ در زیر شمای کلی این دستور را مشاهده می‌کنید: SELECT column1, column2, … FROM table_nameWHERE column LIKE pattern; در این دستور و در شرط مورد نظر به این نکته اشاره …

درس پانزدهم – بررسی دستور LIKE در SQL 2019 Read More »

درس چهاردهم – بررسی دستور AND، OR و NOT در SQL 2019

همان‌طور که در درس قبلی خواندید، دستور WHERE یک دستور شرطی است، شما می‌توانید با استفاده از دستورات AND، OR و NOT یک ترکیب جدید در شرط ایجاد کنید که در این قسمت به طور کامل آن را بررسی می‌کنیم. دستور AND فرم کلی دستور AND به‌صورت زیر است: SELECT column1, column2, … FROM table_nameWHERE …

درس چهاردهم – بررسی دستور AND، OR و NOT در SQL 2019 Read More »

درس سیزدهم – بررسی دستور WHERE در SQL 2019

یک دستور شرطی که در قسمت دستور UPDATE مقداری بررسی کردیم، شکل کلی دستور به‌صورت زیر خواهد بود SELECT column1, column2, … FROM table_nameWHERE condition;           در دستور بالا، SELECT نوشتیم که ستون‌های column1, column2 را در خروجی نمایش دهد، اما در آخر از دستور WHERE استفاده شده و شرطی بر خروجی قرار داده است. مثال …

درس سیزدهم – بررسی دستور WHERE در SQL 2019 Read More »

درس دوازدهم – بررسی دستور DELETE در SQL 2019

این دستور همان‌طور که از نامش پیداست، برای حذف اطلاعات جدول­ها کاربرد دارد که شکل کلی آن به‌صورت زیر است: DELETE FROM table_name WHERE condition; در دستور بالا به‌جای table_name باید نام جدول و به‌جای condition، شرط مورد نظر خود را وارد کنید. مثال اول – حذف اطلاعات جدول DELETE FROM Customers WHERE “Customer Name”=’Farshid’; …

درس دوازدهم – بررسی دستور DELETE در SQL 2019 Read More »

درس یازدهم – بررسی دستور Update در SQL 2019

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات موجود در هر ستون را تغییر دهید؛ برای این کار باید از دستور زیر استفاده کنید: UPDATE table_nameSET column1 = value1, column2 = value2, … WHERE condition; در دستور بالا، ابتدا باید نام جدول را بعد از دستور UPDATE وارد کنید. در قسمت SET باید مشخص کنید که …

درس یازدهم – بررسی دستور Update در SQL 2019 Read More »

درس دهم – بررسی دستور Insert در SQL 2019

این دستور برای واردکردن اطلاعات در جدول کاربرد دارد و می‌توانید با استفاده از این دستور، اطلاعات خود را وارد جدول کنید. INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …) VALUES (value1, value2, value3, …) ; در دستور بالا، ابتدا باید INSERT INTO را بنویسیم و بعد از آن، نام جدول را به‌جای table_name بنویسیم، سپس …

درس دهم – بررسی دستور Insert در SQL 2019 Read More »

درس نهم – تعریف پرس‌وجو یا Query در SQL 2019

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در SQL باید بررسی شود بحث پرس‌وجو و یا همان Query است، هر پرس‌وجو می‌تواند شامل چندین دستور باشد که در زیر آنها را بررسی می‌کنیم. 3-1-5-1 بررسی دستور SELECT برای اینکه در SQL اطلاعات را از جدول­های بازیابی به قولی فِچ کنیم از دستور SELECT استفاده می‌کنیم، در زیر …

درس نهم – تعریف پرس‌وجو یا Query در SQL 2019 Read More »

درس هشتم – حذف دیتابیس در SQL Server 2019

بعد از اینکه توانستیم یک دیتابیس را ایجاد کنیم نوبت به حذف آن می‌رسد، برای حذف دیتابیس کافی است به‌مانند شکل 13-3 بر روی دیتابیس مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه‌ی Delete را انتخاب کنید. شکل 3-13 حذف دیتابیس در شکل 14-3 نام دیتابیس DB1 در لیست مشخص شده است و اگر بر روی …

درس هشتم – حذف دیتابیس در SQL Server 2019 Read More »

Scroll to Top