درس پانزدهم – بررسی دستور LIKE در SQL 2019

با این دستور می‌توانید یک Pattern ایجاد کنید، یعنی اینکه مثلاً مشخص کنید که ستون‌هایی که با حرف P شروع می‌شوند در خروجی چاپ شوند؛ در زیر شمای کلی این دستور را مشاهده می‌کنید:

SELECT column1, column2, …
FROM table_name
WHERE column LIKE pattern;

در این دستور و در شرط مورد نظر به این نکته اشاره شده است که خروجی کار باید طبق Pattern مورد نظر باشد، در لیست زیر چند نمونه از عملگرهای دستور LIKE را مشاهده می‌کنید که با % و _ اجرا شده‌اند.

جدول 7-3  عملگر Like

عملگر LIKE

توضیحات

LIKE ‘a%’

این دستور مقادیری را پیدا می‌کند که با حرف “a” شروع می‌‎شوند.

LIKE ‘%a’

این دستور مقادیری را پیدا می‌کند که به حرف “a” ختم می‌‎شوند.

LIKE ‘%or%’

مقادیری را پیدا می‌کند که or داشته باشند.

LIKE ‘_r%’

این دستور به مقادیری اشاره دارد که حرف دوم آنها r باشد.

LIKE ‘a_%’

به مقادیری اشاره دارد که با حرف a شروع شده و دارای حداقل دو حرف است.

LIKE ‘a__%’

به مقادیری اشاره دارد که با حرف a شروع شده و حداقل دارای سه کاراکتر هستند.

LIKE ‘a%o’

مقادیری را پیدا می‌کنند که با حرف a  شروع شده و با حرف o پایان می‌یابد.

LIKE ‘_2%3’

مقادیری را که مقدار دوم آنها، 2 و مقدار آخر، 3 باشد.

 

مثال اول – a%

در این قسمت می‌خواهیم گزینه‌هایی را پیدا کنیم که با حرف a شروع می‌شوند، در دستور زیر قسمت Customer Name بررسی می‌شود و اگر کلمه‌ای با a شروع شود را در خروجی به‌مانند شکل 34-3 چاپ می‌کند:

SELECT * FROM Customers
WHERE “Customer Name” LIKE ‘a%’;

شکل 34-3 بررسی دستور LIKE

مثال دوم – %a

در این مثال در خروجی در ستون Customers Name، کلماتی که به a ختم می‌شوند در خروجی چاپ خواهند شد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top