درس هفتم – انواع Data Type در جداول SQL 2019

انواع Data Type در جداول

زمانی­که می‌خواهیم یک Filed جدید در جدول، مانند: نام، نام خانوادگی، شماره­ی دانشجویی و… ایجاد کنیم باید از انواع مختلف داده‌ای استفاده کنیم، مثلاً برای نوشته­ای مانند نام باید از نوع داده­ی Char/nchar استفاده کنید و به همین ترتیب از انواع مختلف دیگر می‌توان استفاده کرد. در زیر این نوع داده‌ها را بررسی می‌کنیم:

انواع داده‌های رشته‌ای

جدول 1-3 انواع داده‌های رشته‌ای

نوع داده

اندازه داده

توضیحات

CHAR(size)

حداکثر اندازه 8000 کاراکتر.

طول داده ثابت است.

VARCHAR(size) or VARCHAR(max)

حداکثر اندازه 8000 کاراکتر با افزایش حجم.

طول داده متغیر است و توانایی افزایش حجم تا 2 گیگابایت را داراست.

TEXT

حداکثر اندازه 2 گیگابایت.

داده‌های غیر یونیک با طول متغیر.

NCHAR(size)

حداکثر اندازه 4000 کاراکتر.

داده‌های غیر یونیک با طول ثابت.

NVARCHAR(size) or NVARCHAR(max)

حداکثر اندازه 4000 کاراکتر با افزایش حجم.

طول داده متغیر است و توانایی افزایش حجم تا 2 گیگابایت را داراست.

NTEXT

حداکثر اندازه 1,073,741,823 bytes است.

داده‌های غیر یونیک با طول متغیر.

BINARY(size)

حداکثر اندازه 8000 کاراکتر.

طول داده ثابت است.

VARBINARY(size) or VARBINARY(max)

حداکثر اندازه 8000 کاراکتر با افزایش حجم.

طول داده متغیر است و توانایی افزایش حجم تا 2 گیگابایت را داراست.

IMAGE

حداکثر اندازه 2 گیگابایت.

داده‌های غیر یونیک با طول متغیر.

انواع داده‌های عددی

 

جدول 2-3 داده‌های عددی

نوع داده عددی

حداکثر اندازه

توضیحات

 

BIT

عدد صحیح است که می‌تواند 0 یا 1 یا NULL باشد.

   

TINYINT

از 0 تا 255

   

SMALLINT

از -32768 تا 32767

   

INT

از -2,147,483,648 تا 2,147,483,647

   

BIGINT

 از -9,223,372,036,854,775,808 تا 9,223,372,036,854,775,807

   

DECIMAL(m,d)

M اگر مشخص نشده باشد به‌صورت پیش‌فرض 18 در نظر گرفته می‌شود.

M تعداد ارقام و d تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز است.

 

d اگر مشخص نشده باشد، به‌صورت پیش‌فرض 0 در نظر گرفته می‌شود.

 

DEC(m,d)

M اگر مشخص نشده باشد به‌صورت پیش‌فرض 18 در نظر گرفته می‌شود.

M تعداد ارقام و d تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز.

 

d اگر مشخص نشده باشد، به‌صورت پیش‌فرض 0 در نظر گرفته می‌شود.

 
   

NUMERIC(m,d)

M اگر مشخص نشده باشد به‌صورت پیش‌فرض 18 در نظر گرفته می‌شود.

M تعداد ارقام و d تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز.d اگر مشخص نشده باشد، به‌صورت پیش‌فرض 0 در نظر گرفته می‌شود.

FLOAT(n)

اعداد شناور

که در آن n تعداد تعداد بیت برای ذخیره به‌صورت نماد علمی است.N به‌صورت پیش‌فرض 53 در نظر گرفته خواهد شد.SMALLMONEY

از – 214,748.3648 تا 214,748.3647

 

MONEY

 از -922,337,203,685,477.5808 تا 922,337,203,685,477.5807

 

 

انواع داده‌های زمان و تاریخ

جدول 3-3 داده‌های زمان و تاریخ

نوع داده

حداکثر اندازه کاراکتر

توضیحات

DATE

دامنه­ی اعداد از ‘0001-01-01’  تا ‘9999-12-31’.

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD'”

DATETIME

 دامنه­ی اعداد از ‘1753-01-01 00:00:00’ تا ‘9999-12-31 23:59:59’.

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.mmm]’

دامنه­ی زمان از ’00:00:00′ تا ’23:59:59:997′

DATETIME2(fractional seconds precision)

دامنه­ی تاریخ از ‘0001-01-01’  تا ‘9999-12-31’.

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fractional seconds]’

دامنه­ی زمان از  ’00:00:00′ تا ’23:59:59:9999999′.

SMALLDATETIME

دامنه­ی تاریخ از ‘1900-01-01’ تا ‘2079-06-06’.

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss’

دامنه­ی زمان از ’00:00:00′ تا ’23:59:59′.

TIME

 دامنه­ی زمان از’00:00:00.0000000′ تا ’23:59:59.9999999′

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]’

DATETIMEOFFSET(fractional seconds precision)

دامنه­ی تاریخ از ‘0001-01-01’ تا ‘9999-12-31’.

فرمت نمایش ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn]’ [{+|-}hh:mm]

 دامنه­ی زمان از ’00:00:00′ تا ’23:59:59:9999999′.

 دامنه­ی منطقه از -14:00 تا +14:00.

در جدول­هایی که بررسی کردیم، تمام داده‌های رشته‌ای، عددی، زمان و تاریخ تعریف شده است و توضیحات مربوط به آن داده شده است.

Data Typeهای دیگری نیز وجود دارد که در نسخه‌های جدید SQL می‌توانید از آنها استفاده کنید:

جدول 4-3 داده‌های دیگر

نوع داده

توضیحات

sql_variant

حداکثر 8000 بایت داده از انواع مختلف داده، به جز متن،ntext  و زمان‌سنج ذخیره می‌کند.

uniqueidentifier

شناسه منحصربه‌فرد جهانی (GUID) را ذخیره می‌کند.

xml

داده‌های قالب‌بندی شده XML را ذخیره می‌کند، حداکثر 2 گیگابایت.

cursor

این نوع داده برای ذخیره­ی متغیر‌ها و یا پارامترهای OUTPUT مربوط به store proceduere  کاربرد دارد.

table

مجموعه‌ای از نتایج را برای پردازش بعدی ذخیره می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top