درس شانزدهم – بررسی دستور BETWEEN در SQL 2019

این دستور مقدار مشخص­شده بین دو محدوده را در خروجی نمایش می‌دهید، شکل کلی این دستور به‌صورت زیر می‌باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

برای اینکه دستور BETWEEN را اجرا کنیم باید یک ستون جدید به جدول اصلی خود اضافه کنیم؛ برای این کار طبق شکل 35-3 بر روی جدول مورد نظر خود کلیک راست کنید و قسمت Design را انتخاب کنید و یک ستون با عنوان Price و از نوع int وارد کنید.

شکل 35-3 بررسی دستور BETWEEN

در ادامه باید به‌مانند شکل 36-3 اطلاعات ستون Price را وارد کنید؛ برای تمرین می‌توانید از طریق دستور INSERT این کار را انجام دهید.

شکل 36-3 نمایش جدول Price

مثال اول –دستور BETWEEN

SELECT * FROM Customers

WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

در دستور بالا، قیمت بین 10 تا 20 در خروجی نمایش داده خواهد شد که این موضوع را در شکل 37-3 مشاهده می‌کنید:

شکل 37-3  بررسی دستور BETWEEN

مثال دوم

SELECT * FROM Customers

WHERE “Contact Name” BETWEEN ‘A’ and ‘Z’;

در دستور بالا و در ستون Contact Name، اسامی که با حروف A تا Z شروع شوند در خروجی چاپ خواهد شد.                

مثال سوم – منظم ‌کردن خروجی

SELECT * FROM Customers

WHERE “Contact Name” BETWEEN ‘Alfred’ and ‘Juan’

ORDER BY “Contact Name”;

در دستور بالا، یک دستور جدید اضافه شده است با نام ORDER BY که این دستور برای منظم‌ کردن ستون خروجی است که این موضوع را در شکل 38-3 مشاهده می‌کنید.

شکل 38-3 بررسی دستور BETWEE

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top